Arkiv

Arkiv

Førstkommende havforskermøte:

Følg med for tid og sted...

Tidligere avholdte havforskermøter:

Havforskermøtet 2016 var i Bergen 14.-16. november.

Havforskermøtet 2015 var i Bodø 12.-14. oktober: Presenterte foredrag, Program_2015, Foreningssaker_2015, Årsmelding_2014, Referat_Årsmøte_2015

Havforskermøtet 2014 var i Tromsø 3.-5. november: Presenterte foredrag, Program_2014, Foreningssaker_2014, Årsmelding_2013, Årsmøtet_2013_Referat

Havforskermøtet 2013 var et felles nordisk møte i Asker 28.-30. oktober: Program Havforskermøtet 2013,

Havforskermøtet 2012 var i Bergen 31. oktober til 2. november: Program Havforskermøtet 2012, Årsmelding 2011, Referat Foreningssaker NHF årsmøte 2011

Havforskermøtet 2011 var i Trondheim 16.-17. november: Program 2011 og abstracts, Foreningssaker, Forslag til endringer i vedtekter, Årsmelding 2010, Referat årsmøte 2010,

Havforskermøtet 2010 var et felles nordisk møte i Strømstad 13.-16. september. Foredrag-abstracts 2010. Poster-abstracts 2010. Deltakerliste 2010. Foreningssaker 2010.

Havforskermøtet og 60 års jubileet 2009 ble holdt i Oslo 4-6 november. Åpningsseminaret med tema "Havforskning i Norge - fra Nansen til 2050" inneholdt spennende foredrag av inviterte foredragsholdere. Resten av årsmøtet inneholdt tema som "Polaråret - hva har det lært oss, og hva skjønner vi ikke", "Biologisk mangfold" og "Vesterålen, inngangsporten til Barentshavet: transport mekanismer, prosesser og biologiske ressurser". Det ble også holdt en sesjon med mer underholdende og historisk vinkling i tillegg til en åpen sesjon.

Program 2009, foredrag-abstracts 2009, poster-abstracts 2009, foreningssaker 2009, deltakerliste 2009


Havforskermøtet 2008 ble holdt i Tromsø 5-7 november. Hovedtema for møtet var Barentshavet / nordområdene, kystsone og økosystemindikatorer / modelleringer.
Program 2008, foredrag-abstracts 2008, poster-abstracts 2008, foreningssaker 2008, deltakerliste 2008.

Havforskermøtet 2007 ble holdt i Bergen 24-26 oktober. Hovedtema for møtet var klima og biodiversitet.

Program og abstract-samling 2007.

Havforskermøtet 2006 var et felles-nordisk møte og ble avholdt 1-3.november på Holmen Fjordhotell, Asker (nær Oslo).

Program 2006.

Havforskermøtet 2005 fant sted i Stavanger. Program, referat og abstracts 2005 .


Eldre program og abstract-samlinger: 2004, 2003.


Årsmeldinger:
Årsmelding for 2011
Årsmelding for 2010
Årsmelding for 2009
Årsmelding for 2008
Årsmelding for 2007
Årsmelding for 2006
Årsmelding for 2005
Årsmelding for 2004
Årsmelding for 2003

Eldre årsmeldinger: 2002, 2001, 2000, 1999.