Om NHF

Norske havforskeres forening (NHF) er et faglig forum for marin forskning, forvaltning og næringsvirksomhet. NHF er den eneste organisasjonen som samler marine forskere i Norge. Foreningen ble stiftet i 1949 og har ca. 400 medlemmer. NHF samarbeider med marine forskerforeninger i Norden.

NHF arrangerer Havforskermøtet hver høst som er en flott anledning til å treffe folk fra alle marine fagdisipliner. I den forbindelse avholdes også NHFs årsmøte som behandler saker vedrørende havforskning nasjonalt og foretar valg til verv i foreningen.


Styret for 2016 består av:

Leder: Lene Buhl Mortensen, Havforskningsinstituttet (Bergen)
Sekretær: Anette Wold, Norsk Polarinstitutt (Tromsø)


Kasserer: Sünnje Linnéa Basedow, Norges Arktiske Universitetet (Tromsø)
Vara: Agneta Fransson, Norsk Polarinstitutt (Tromsø)

Medlem: Arve Lynghammer, Universitetet i Tromsø
Vara: Anne Christine Utne Palm, Havforskningsinstituttet (Bergen)

Medlem: David Strand, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Veterinærinstituttet (Oslo)
Vara: Jussi Evertsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet (Trondheim)

Revisor: Hartvig Christi, Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) (Oslo)


Norsk oseanografis historie:
Sakshaug & Mosby: En oversikt over norsk oseanografisk historie fram til den 2. verdenskrig
Stig Skreslet (2007): History of Norwegian Marine Science

NHFs historie:
Per Hognestad (1999): Norske havforskeres forening gjennom 50 år
Stig Skreslet (2009): NHFs historie - En 60-årings fødsel og livsløp

Foto: Hege Vestheim

Navn/foretaksnavn: NORSKE HAVFORSKERES FORENING

Organisasjonsnummer: 993 909 882

Bankkontonummer: 0531.08.83850

Organisasjonsform: Forening/lag/innretning

Forretningsadresse: c/o Anette Wold, Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 TROMSØ

E-postadresse: havforsk@havforsk.no

Internettadresse: www.havforsk.no

Telefon: 77 750546

Mobil: 95115141

Registrert i Enhetsregisteret: 02.04.2009

Stiftelsesdato: 31.12.1949

Daglig leder/ adm.direktør: Lene Buhl-Mortensen

Næringskode(r): 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Sektorkode: 770 Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål (ideelle organisasjoner)