Bli medlem!

Har du høyere utdanning eller er masterstudent innen marine fag eller arbeider med marine problemstillinger innen forskning, forvaltning, næring eller formidling vil vi gjerne ha deg som medlem!

Hvis du ønsker å bli medlem, kan du sende oss en e-post med navn, kontaktinformasjon og eventuelt arbeidssted. Medlemskontingenten er 300 kr per år og sendes til kontonummer 0531 08 83850. Som medlem får du rabatt på møter, mulighet til å påvirke foreningens arbeid og støtter et uavhengig faglig marint forum med mulighet for nettverksbygging, tverrfaglighet og erfaringsutveksling.