Havforskermøtet 2017

Havforskermøtet for Norske havforskeres forening er i år lagt til Bergen 18.–20. oktober, på hotell Scandic Neptun i sentrum. Det er en glimrende anledning til å treffe havforskere fra forskjellige fagdisipliner og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta med nye kollegaer og studenter.

Program og lister over abstracts er nå tilgjengelig!
Program
Abstracts

Saksliste for NHFs årsmøte er tilgjengelig her.

Årets debattema er «Hvordan få mer mat fra havet?» (onsdag). En rekke innledere vil fokusere på både fiskeri og akvakultur, i nasjonalt og globalt perspektiv: Dag Aksnes (UiB), Ørjan Karlsen (HI), Webjørn Melle (HI), Svein Sundby (HI), Christofer Troedsson (Uni Research), Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet) og Marine Harvest. Det finnes få enkle løsninger, og forhåpentligvis blir det nye momenter å gruble over. Både havfysikk, habitat, produksjon på alle nivåer, fiskeri og akvakultur kan vinkles inn mot dette temaet, og vi håper på et bredt innslag av presentasjoner og en spennende paneldebatt om dette aktuelle temaet.

Før festmiddagen torsdag kveld blir vi med på årets Buckland Lecture i regi av Det Europeiske Vitenskapsakademiet og med UiBs rektor som vert i den ennå nye aulaen: Paul Hart – Stewards of the Sea. Returning power to fishers.

Årets møte vil overlappe med PhD-samlingen til NFRs marine forskningsprogram MARINFORSK. Vi benytter denne anledningen til en sesjon om forskningsfinansiering i Norge, der NFR og andre vil presentere noen av mulighetene som finnes, og der forvaltningssektoren og andre får presentere sine forskningsbehov og hvordan forskning benyttes i deres virke.

I år forsøker vi med å gi litt mer fokus til PhDer og Postdocer. Vi oppfordrer disse til å melde på en presentasjon om sitt prosjekt, og ber om et litt fyldigere abstract på opptil en side som beskriver også planer, ikke bare hva som er gjort. Under disse presentasjonene blir det satt av mer tid til diskusjon, og vi kommer til å be erfarne forskere om å forberede noen kommentarer og spørsmål. Det er mye god forskning som har blitt gjort tidligere og som ikke er så lett å finne fram til, og vi håper dette kan være med på å peke til ukjent litteratur, finne referansestasjoner og knytte nye kontakter.

A note regarding language: It is totally fine to present talks or posters in English, and it is quite common for the presentations to have slides in English but Norwegian “audio-track”. At the same time, the debate and many of the presentations will be in Norwegian, so to get the most out of the rest of the meeting it is an advantage to have a basic command of Norwegian.

Møtet starter onsdag 18. oktober kl. 11:00 (registrering og lunsj, programmet begynner 13:00) og avsluttes med lunsj fredag 20. oktober. Grunnen til at møtet blir i Bergen i år også er at vi hadde lokale krefter som kan hjelpe til med organiseringen.

Prisen for 3 dagers deltagelse inkludert festmiddag torsdag kveld og sosial tilstelning onsdag kveld er 2800 NOK (3100 for ikke-medlemmer). Trekk fra 1000 og kryss av dersom du ikke ønsker å være med på festmiddagen. Dersom du ønsker å være med på kun deler av møtet, ta kontakt på havforsk@havforsk.no. Registreringen er først gyldig når du også har betalt for møtet (helst til bankkonto 0531.08.83850, husk å merke med navn, alternativt på VIPPS til 75613). NHF har reservert rom på Scandic Neptun kr. 1290 per natt (inkludert frokost) som betales direkte til hotellet, og dere må krysse av dersom dere ønsker romreservering.

Tittel og sammendrag med maksimalt 250 ord, gjerne med en illustrasjon/figur, sendes i en egen mail til havforsk@havforsk.no innen søndag 3. september 2017. Spesifiser om du ønsker foredrag eller poster, og vi gjør oppmerksom på at foredrag kan bli omgjort til poster dersom pågangen blir stor.

«Forskere og andre som gjennom utdannelse eller yrke har tilknytning til norsk havforskning» kan bli medlem. For studenter betyr dette at om du holder på med en relevant mastergrad er du hjertelig velkommen til å søke medlemskap.