Havforskermøtet 2018

Foreløpig tid og sted for Havforskermøtet for 2018 er Tromsø onsdag til fredag 7.-9. november.

Endelig tema for Havforskermøtet og flere detaljer vil bli offentliggjort når disse foreligger.