Om NHF

Norske havforskeres forening (NHF) er et faglig forum for marin forskning, forvaltning og næringsvirksomhet. NHF er den eneste organisasjonen som samler marine forskere i Norge. Foreningen ble stiftet i 1949 og har ca. 400 medlemmer. NHF samarbeider med marine forskerforeninger i Norden.

NHF arrangerer Havforskermøtet hver høst som er en flott anledning til å treffe folk fra alle marine fagdisipliner. I den forbindelse avholdes også NHFs årsmøte som behandler saker vedrørende havforskning nasjonalt og foretar valg til verv i foreningen.

Norsk oseanografis historie:
Sakshaug & Mosby: En oversikt over norsk oseanografisk historie fram til den 2. verdenskrig
Stig Skreslet (2007): History of Norwegian Marine Science

NHFs historie:
Per Hognestad (1999): Norske havforskeres forening gjennom 50 år
Stig Skreslet (2009): NHFs historie – En 60-årings fødsel og livsløp

Våre bedriftsmedlemmer:


 


 


 

 
 
 

Styret for 2018 består av:
Leder: Christian Jørgensen, Universitetet i Bergen (Bergen)
Sekretær: Anette Wold, Norsk Polarinstitutt (Tromsø)
Kasserer: Sünnje Linnéa Basedow, Norges Arktiske Universitetet (Tromsø)
Medlem: Sigrid Elvenes, Norges geologiske undersøkelse (Trondheim)
Medlem: Jon Thomassen Hestetun, NORCE (Bergen)

Navn/foretaksnavn: NORSKE HAVFORSKERES FORENING
Organisasjonsnummer: 993 909 882
Bankkontonummer: 0531.08.83850
Forretningsadresse: c/o Anette Wold, Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 TROMSØ
E-postadresse: havforsk@havforsk.no
Internettadresse: www.havforsk.no