Om NHF

Norske havforskeres forening (NHF) er et faglig forum for marin forskning, forvaltning og næringsvirksomhet. NHF er den eneste organisasjonen som samler marine forskere i Norge. Foreningen ble stiftet i 1949 og har ca. 400 medlemmer. NHF samarbeider med marine forskerforeninger i Norden.

NHF arrangerer Havforskermøtet hver høst som er en flott anledning til å treffe folk fra alle marine fagdisipliner. I den forbindelse avholdes også NHFs årsmøte som behandler saker vedrørende havforskning nasjonalt og foretar valg til verv i foreningen.

Norsk oseanografis historie:
Sakshaug & Mosby: En oversikt over norsk oseanografisk historie fram til den 2. verdenskrig
Stig Skreslet (2007): History of Norwegian Marine Science

NHFs historie:
Per Hognestad (1999): Norske havforskeres forening gjennom 50 år
Stig Skreslet (2009): NHFs historie – En 60-årings fødsel og livsløp

Våre bedriftsmedlemmer:

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret for 2019 består av:
Leder: Christian Jørgensen, Universitetet i Bergen
Medlemmer: Kjetil Hylland, Universitetet i Oslo, Sünnje Linnéa Basedow, Norges Arktiske Universitetet (Tromsø), Sigrid Elvenes, Norges geologiske undersøkelse (Trondheim), Jon Thomassen Hestetun, NORCE (Bergen)

Navn/foretaksnavn: NORSKE HAVFORSKERES FORENING
Organisasjonsnummer: 993 909 882
Bankkontonummer: 0531.08.83850
Forretningsadresse: c/o Christian Jørgensen, Thormøhlensgate 53A, Thormøhlensgate 53B, 5006 Bergen
E-postadresse: havforsk@havforsk.no
Internettadresse: www.havforsk.no