Påmelding til Havforskermøtet 2020

Vennligst angi hvorvidt du ønsker å presentere et bidrag på møtet, enten som muntlig presentasjon eller poster. Digitale postere vil bli gjort tilgjengelige for alle møtedeltakere i en avgrenset periode. Bidrag kan være på enten norsk eller engelsk. Du er også velkommen som møtedeltaker uten å melde inn noe bidrag. Abstract må sendes separat til havforsk@havforsk.no. Vi ber om at du bruker mal for dette som du finner her.