Bekreftelse registrering 2020

Takk for at du har registrert deg til det digitale Havforskermøtet i oktober 2020!

Oppdatert informasjon om møtet vil komme på NHFs hjemmesider.