Bli medlem!

Har du høyere utdanning, er masterstudent innen marine fag eller arbeider med marine problemstillinger innen forskning, forvaltning, næring eller formidling vil vi gjerne ha deg som medlem!

Hvis du ønsker å bli medlem, kan du sende oss en e-post med følgende informasjon:

Navn
E-post
Institusjon
Stilling
Utdannelse
Adresse
Telefon/Mobil
Fagområde
Annet

Norske Havforskeres Forening har fra 2018 droppet medlemskontingenten. Som medlem får du informasjon om møter, mulighet til å påvirke foreningens arbeid, og bidrar til et uavhengig faglig marint forum med mulighet for nettverksbygging, tverrfaglighet og erfaringsutveksling.