Havforskermøtet 2020

      Ingen kommentarer til Havforskermøtet 2020

Havforskermøtet ble avholdt 20. og 21. oktober 2020 digitalt og vi synes det gikk riktig så bra og med god deltagelse. Videoopptak fra de fleste foredragene er nå tilgjengelig – sjekk blå linker i programmet under.

TIRSDAG 20. OKTOBER (Norske Havforskeres Forening)

KlokkeHvemHva
09:00VELKOMMEN
09:10Jörg Haarpaintner (NORCE)Mapping atmospheric exposure in the intertidal zone with Sentinel-1
09:25Eli Rinde
(NIVA)
Enhancing marine biodiversity along urban shorelines: step-by-step guidelines, an urban blue habitat framework and a marine neighbourhood toolkit
09:40Elisabeth Lundsør (UiO)Long-term coastal monitoring data show nutrient-driven reduction in chlorophyll
09:55BEINSTREKK
10:05Gunnar Sander (NIVA)Helhetlig havforvaltning: Hva virker?
10:20Geir Blom (Fiskeridirektoratet)Arts- og størrelsessammensetning i fisket med småmasket trål etter målartene øyepål og kolmule i perioden 2014-2019
10:35Torstein Pedersen (UiT)Trophic levels in marine ecosystem – illusion or reality?
10:50DISKUSJON
11:00BEINSTREKK
11:10Arild Folkvord
(UiB og HI)
Development stage distribution as a growth and mortality index for first feeding Norwegian Spring Spawning herring larvae
11:25Anders F. Opdal (UiB)Fisk gyter ved bestemte temperaturer – atferd eller miljø
11:40Trine Bekkby
(NIVA)
How to succeed in habitat restoration – linking restoration success to habitat characteristics, regional variations, pressures and restoration method – with some case study examples from Norway
11:55Anita EriksenLei en biolog
12:00LUNSJPAUSE (Den digitale øya vår er åpen for de som vil ha selskap)
13:00ÅRSMØTE
13:30Ketil Hylland (UiO)Er nano- og mikroplast et marint miljøproblem?
13:45Diskusjon
14:00BEINSTREKK
14:10Bente Edvardsen (UiO)An in-depth study of Chrysochromulina leadbeateri bloom in northern Norway during spring 2019
14:25Ragnhild Ryther Grimm TorstensenMiljøeffekter ved dyrkning av sukkertare (Saccharina latissima) – Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig habitat
14:40Hartvig Christie (NIVA)Testing mesopredator effects in large mesocosms, differences in cascading pathways
14:55Informasjon om kvelden
15:00SISTE FOREDRAG ER FERDIG

ONSDAG 21. OKTOBER (Felles møte for Norsk Geofysisk Forening og Norske Havforskeres Forening)

KlokkeHvemHva
09:00VELKOMMEN
09:10Elvira Poloczanska
(Alfred-Wegener-Institut)
The IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere, climate velocities, and how to contribute to the IPCC
09:55DISCUSSION
10:10BEINSTREKK
10:20Helene Asbjørnsen (UiB og Bjerknessenteret)Atlantifisering av Arktis
10:50Øystein Skagseth (HI)Barents Sea cooling machine
11:20BEINSTREKK
11:30Kjersti O. Strand (Met.no)Om torsk og vær
11:45Kristin G. Frøysa (UiB)
Finn Gunnar Nielsen (UiB)
Havvind
12:00LUNSJPAUSE (Den digitale øya vår er åpen for de som vil ha selskap)
13:00Sam Dupont
(Gøteborgs Universitet)
Ocean acidification and consequences for marine species, ecosystems and society
13:30DISKUSJON
13:40Manuel Aghito (Met.no)Modelling ship emissions and biological effects (EU EMERGE project)
13:55BEINSTREKK
14:05Richard Sanders (NORCE og Bjerknessenteret)The ocean’s twilight zone
14:35Tom Langbehn
(UiB)
Exploring the emergent niche of Greater argentine (Argentina silus) along gradients of topography, light, and advection
14:50Jon Børre Ørbæk (NFR)Havstrategier og -satsinger i Forskningsrådet
15:05BEINSTREKK
15:15Victor Aguiar
(UiB og Met.no)
Modeling oil spills in ice and biological effects (OSMICO project)
15:30Anne D. Sandvik (HI)Drift av Lakselus
15:45Guldborg Søvik (HI)Kystreker i hardt vær
16:00SISTE FOREDRAG ER FERDIG

Årsmøtepapirer 2020

      Ingen kommentarer til Årsmøtepapirer 2020

Årsmøtet for Norske Havforskeres Forening er tirsdag 20. oktober 13:00 på Zoom. Informasjon har vært sendt rundt på epost til alle medlemmer. Om du ikke har fått det kan det hende vi har en gammel epostadresse til deg – send i så fall ny til havforsk@havforsk.no så oppdaterer vi medlemsregisteret.

Årsmøtepapirer finner du her, på første side er lenke for å koble seg til møtet.

Digitalt Havforskermøte i oktober

På grunn av korona-situasjonen vil NHFs årlige Havforskermøte arrangeres på en digital plattform tirsdag 20. og onsdag 21. oktober 2020. Det blir helt gratis å delta, og vi ber alle interesserte om å melde seg på innen tirsdag 15. september.

Temaet for årets møte er «Hav og klima», men som vanlig er det åpent for innlegg om alle slags temaer – det er jo variasjonen som gjør havforskermøtene så artige! Det blir også mulig å delta med digitale postere for de som ønsker det.

Norske Havforskeres Forening samarbeider med Norsk Geofysisk Forening (NGF) om programmet for onsdag 21. oktober, og for mange kan det kanskje være aktuelt å være med på resten av NGFs møte som fortsetter torsdag 22. oktober. Mer informasjon om påmelding til NGFs møte kommer.

Klikk her for å registrere din påmelding og sende inn abstract til Havforskermøtet 2020!

SGU søker to marinbiologer til bunnhabitat-kartlegging

OBS: Søknadsfrist 3. juni 2020!

Er du marinbiolog og kan tenke deg å arbeide med bentisk habitatkartlegging i svenske kystområder? Sveriges geologiske undersøkelse (SGU) lyser ut to heltidsstillinger for perioden 1. august til 31. desember 2020, med arbeidssted Uppsala.

Fra utlysningsteksten:

Vi söker dig som har:

  • en universitetsexamen med inriktning mot marinbiologi, marinekologi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer är likvärdig,
  • erfarenhet av provtagning och infaunastudier, då en viktig del av arbetet är att kunna hantera och analysera olika typer bottenlevande flora och fauna,
  • erfarenhet av tolkning och analys av undervattensfoto och video,
  • goda kunskaper i svenska och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska.

Det är meriterande med:

  • erfarenhet av marinbiologiskt fältarbete,
  • erfarenhet av arbete med habitatkartering i Sverige.

Les mer og send inn søknad på SGUs hjemmeside.

Åpen MAREANO-konferanse i Oslo 17. oktober

MAREANO, Norges kartleggingsprogram for norske havområder, arrangerer brukerkonferanse på Helsfyr i Oslo 17. oktober 2019. Ny kunnskap fra områdene nord for Svalbard er blant temaene, og alle interesserte er velkomne til å melde seg på her: https://mform.imr.no/view.php?id=101586

Hovedtemaer på årets konferanse er

  • Fiskeri og miljø
  • Svalbard og Barentshavet
  • Menneskelig påvirkning
  • Datasamarbeid

Mer informasjon, kart og forskningsresultater finnes på MAREANOs nettsider: http://www.mareano.no

NHF dropper medlemsavgiften

      Ingen kommentarer til NHF dropper medlemsavgiften

Styret i NHF har de siste to årene gjort endringer i økonomien. Vi har redusert kostnader ved blant annet å endre leverandør for nettsiden vår, og vi har jobbet for å rekruttere flere bedriftsmedlemmer for å få en hyggeligere inntektsside. Nå gir følgende bedriftsmedlemmer oss viktig støtte:

– Åkerblå
– Akvaplan-niva
– Multiconsult
– Havforskningsinstituttet
– Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT Norges arktiske universitet
– Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen (ny fra 2017)
– Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord Universitet (ny fra 2018)
– Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo (ny fra 2018)

I sum gjør dette at styret har bestemt seg for å droppe medlemsavgiften. Den krevde mye arbeid, ble ikke betalt av alle, og skapte merarbeid for dem som valgte å viderefakturere den til prosjekt. Vi tror denne forenklingen er mer effektiv både for styret, medlemmene og deres arbeidsgivere. Så får vi håpe vi kan levere et godt havforskermøte og andre aktiviteter som gjør at bedriftsmedlemmene våre ser verdien av å støtte oss framover.

Workshop om selvstyrte undervannsfarkoster ved Runde Miljøsenter.

Runde Miljøsenter arrangerer workshop om overvåkning av havet med selvstyrte undervannsfarkoster ved Runde Miljøsenter for forskere, industri og andre interesserte. Kurset er på Runde 5.-6. desember, ledet av oseanograf Jenny Ullgren og Claudia Erber. Trykk her for lenke til arrangementets hjemmeside.