Havforskarmøtet 2024

      Ingen kommentarer til Havforskarmøtet 2024

Hald av datoane! Havforskarmøtet 2024 vil gå føre seg i Tromsø 25-27 november 2024

Havforskarmøtet 2024 vil ha temaet Effektar av klimaendringar og klimatiltak på marin natur. Møtet vil ha fokus på klimaendringar i havet, og på konsekvensar av klimatiltak som havvind og gruvedrift på liv i havet.  Årets tema er høgst tidsaktuelt og relevant for forskarar og studentar som arbeider med ulike aspektar av klimaendringar og klimatiltak på marin natur. Vi vil invitere aktuelle innleiarar frå ulike disiplinar og institusjonar for å skape ein brei samtale om avvegingar mellom teknologiske løysingar på klimakrisa og kva det fører med seg av arealbruk og andre miljøkostnader i havet. Samtidig vil det som vanleg vere opent for innlegg om andre tema innan havforsking.

Vi gler oss til eit nytt lærerikt og sosialt Havforskarmøte, og håpar vi får sjå deg der!

Tromsø sett frå Fjellstua. Foto: Svein-Magne Tunli – tunliweb.no (Wikimedia Commons)