Havforskarmøte 2022

      Ingen kommentarer til Havforskarmøte 2022

Stad: Holmen Fjordhotell, Oslo 

Dato: 21-23 november 2022

Tema: Bruk eller vern – Arealbruk til havs  
I år går Havforskarmøtet av stabelen måndag 21. – onsdag 23. november på Holmen Fjordhotell i Asker utanfor Oslo. Hovudtema er Bruk eller vern – Arealbruk til havs.

Stad: Holmen Fjordhotell, Oslo 

Dato: 21-23 november 2022

Påmeldingsfristen til konferansen var 19.10.2022. Om du ikkje rakk fristen men framleis ønsker å delta, ta kontakt på havforsk@havforsk.no, så ser vi kva vi kan gjere. Presentasjonar eller postarar er velkomne, desse kan vere på tema Bruk eller vern eller andre tema innan havforsking. Frist for innsending av abstract var 01.11.2022 (sendes til havforsk@havforsk.no, merk eposten med Abstract).

Måndag kveld startar vi med årsmøte og eit populærvitskapleg føredrag før middag. Tysdag og onsdag held vi fram med eit spennande fagleg program med inviterte innlegg og diskusjon, presentasjonar og postarar. I tillegg blir det felles måltid, pausar og sosialt samvær. Møtet tar slutt onsdag 23. november kl. 15:30. Det detaljerte programmet blir oppdatert. Abstracts for alle foredrag og postarar finn du her.

Mandag 21/11  
Ettermiddag Frammøte 
1700Årsmøte i Norsk Havforskerforening (på norsk)
1800
Lett presentasjon med mulighet for forfriskningar
Christian Jørgensen: Comparing the green lens and the blue lens on global change  
1930Henning Røed: Fra panser til hjerne – blekksprutenes historie gjennom 450 millioner år
2000 Middag 
 Tysdag 22/11   
1000 Paneldebatt (på norsk): Kva er marint vern? 
Noreg er ei sinke når det gjeld vern av havet – er vi for avhengig av havet reint økonomisk til å verne havet? Og kva betyr vern – eigentleg? Kan vi framleis drive fiske, oppdrett og anna kommersiell aktivitet i eit verna havområde? Vil marine verneområde gi større fiskefangst eller er det berre tapt inntekt? Vi har invitert ei gruppe ekspertar som arbeider med marint vern på ulike måtar. Vi får ei kort innleiing frå Klima og Miljødepartementet. Deretter vil kvar paneldeltakar halde eit 15 min. innlegg om si erfaring med marint vern, før vi opnar for spørsmål og diskusjon.  

Innleiar
Eirik Drabløs Pettersen, seniorrådgiver Hav- og forurensningsavdelingen, Klima og Miljødepartementet: Status for arbeidet med marint vern i Norge
Paneldeltakarar
Norith Eckbo (Sabima): Marint vern som holder mål
Kjell Magnus Norderhaug (Havforskningsinstituttet): Verneområder – Hva kan internasjonal forskning lære oss?
Maria Pettersvik Arvnes (Norges Fiskarlag): Hva er marint vern?
Moderator:
Øyvind Fiksen (UiB)
1145-12 Pause 
1200-13 Presentasjonar (på engelsk)
12:05 Costello: Marine Protected Area myths and misunderstandings
12:20 Leiknes: The effect of Marine Protected Areas on the diet of Lillesand European lobster (Homarus gammarus): DNA-based diet analysis approach 
12:35 Riska: How light from vessels influence behaviour and distribution of pelagic organisms during the polar night
12:50 Altenburger: The Global Biodiversity Information Facilty (GBIF), a research infrastructure to facilitate findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR) sharing of biodiversity data
1305 -14 Lunsj 
1400-1520 Presentasjonar (på engelsk)
14:05 Aksnes: Mitigation of oxygen decline in fjords by freshwater injection
14:20 Meister: The role of crawling predators in the decline and distribution of blue mussels in Norwegian coastal waters
14:35 McQueen: A baseline study of demersal fish assemblages around Norway’s first offshore floating wind farm site
14:50 Utne Palm: Hva vi vet og ikke vet om effekt av havvind på fiskeriressursen
15:05 Hareide: Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring – Kva er relevant kunnskap frå fiskarar?
1530-1700 Postarar og mingling  
1930 Konferansemiddag – sanghefte!
Onsdag 23/11  
0900 Paneldebatt (på norsk): Naturbaserte løysingar til sjøs 
Naturbaserte løysningar handlar om å bruke naturlege prosessar og økosystem for å løyse samfunnsutfordringar. Det blir i dag eksperimentert med restaurering av øydelagde økosystem for å få tilbake økosystemtenester, dyrking av makroalgar for karbonlagring, og bygging av kunstige rev eller “marine boligar” for å auke det biologiske mangfaldet til sjøs. Kan dette vere vinn-vinn løysingar for å betre det marine miljøet, eller er det dyre og urealistiske luftslott? Vi har invitert ei gruppe havforskarar og andre med stort engasjement for sjøområda våre. Kvar deltakarar vil halde eit 15 min. innlegg om si erfaring med tiltak for å betre det marine miljøet, før vi opnar for spørsmål og diskusjon.  

Paneldeltakarar
Eli Rinde (NIVA): Villgjøring av urbane sjøområder – framgangsmåter og prinsipper
Lars Dalen (Marinreperatørene): Tiltak for å få livet tilbake i Oslofjorden
Jorunn Skjermo (SINTEF): Taredyrking som en mulig natur-basert løsning for karbonfangst
Alf Ring Kleiven (HI): Hummerfredningsområder: Hva har vi lært fra 15 år med forskning?
Moderator: Kristina Øie Kvile (NIVA)
1045-11 Pause 
1100-13 Presentasjonar (på engelsk)
11:05 Bekkby: How to succeed in habitat restoration – linking restoration success to habitat characteristics, environmental conditions, pressures and restoration method
11:20 Kvile: Eelgrass restoration in the inner Oslo Fjord – a pilot project for Oslo municipality
11:35 Christie: Restaurering av tare sammenliknet med naturlig tilbakekomst av tareskog; økologiske og arealmessige perspektiver.
11:50 Bekkby: Hanging gardens – do floating kelp farm communities resemble natural kelp forests?
12:05 Berhe: BOATS – Tracking cod, wrasse and lobsters in Bergen city center
12:20 Gagnon: 80 years of changes: insights from a long-term time series of Norwegian eelgrass
12:35 Lynge: Mapping and monitoring of seagrass meadows in a small, defined area
13-14 Lunsj 
14-15 Presentasjonar (på engelsk)
14:05 Gulliksen: Bit for bit – tap for tap. Om fysiske påvirkninger i Oslofjorden.
14:20 Røed: Oslofjordens Friluftsråd og Citizens Science for Oslofjorden
14:35 Lundsør: Phytoplankton community dynamics and possible changes in the spring bloom due to climate changes. A study based on a century long time series from the Oslofjorden.
14:50 Pizarro: Towards scalable benthic characterization using bottom-following imaging drifters
1530 Avslutning og avreise