Havforskarmøtet 2024

      Ingen kommentarer til Havforskarmøtet 2024

Hald av datoane! Havforskarmøtet 2024 vil gå føre seg i Tromsø 25-27 november 2024

Havforskarmøtet 2024 vil ha temaet Effektar av klimaendringar og klimatiltak på marin natur. Møtet vil ha fokus på klimaendringar i havet, og på konsekvensar av klimatiltak som havvind og gruvedrift på liv i havet.  Årets tema er høgst tidsaktuelt og relevant for forskarar og studentar som arbeider med ulike aspektar av klimaendringar og klimatiltak på marin natur. Vi vil invitere aktuelle innleiarar frå ulike disiplinar og institusjonar for å skape ein brei samtale om avvegingar mellom teknologiske løysingar på klimakrisa og kva det fører med seg av arealbruk og andre miljøkostnader i havet. Samtidig vil det som vanleg vere opent for innlegg om andre tema innan havforsking.

Vi gler oss til eit nytt lærerikt og sosialt Havforskarmøte, og håpar vi får sjå deg der!

Tromsø sett frå Fjellstua. Foto: Svein-Magne Tunli – tunliweb.no (Wikimedia Commons)

PhD position in marine ecology at UiT

The Department of Arctic and Marine Biology, University of Tromsø (Norway), offers a four-year fixed term PhD-position in Marine Ecology.

To apply (until 31 December 2023) and for details, please follow https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/253088/stipendiat-i-biologi-marin-oekologi

Påmelding til Havforskarmøtet 2023

      Ingen kommentarer til Påmelding til Havforskarmøtet 2023

Det er no stengt for påmelding.

I år vil Havforskarmøtet gå føre seg måndag 20. – onsdag 22. november på øya Runde på Sunnmøre. Hovudtema er Mat frå havet.

Måndag kveld startar vi med årsmøte og populærvitskapleg underhalding før middag. Tysdag og onsdag held vi fram med fagleg program. Meir detaljar om programmet kjem etter kvart.

Vi planlegg transport med buss frå Ålesund til Runde på måndag og tilbake onsdag, avgang frå Ålesund ca 15:30 på måndag og tilbake i Ålesund kl. 17:00 onsdag. Ved behov vil vi også prøve å ordne henting ved Ørsta-Volda flyplass, Hovden.

Havforskarmøtet 2023

      Ingen kommentarer til Havforskarmøtet 2023

Dato: 20 – 22 november 2023

Stad: Runde

Tema: Mat frå havet

I år vil Havforskarmøtet gå føre seg måndag 20. – onsdag 22. november på Runde. Hovudtema er Mat frå havet.

Ytst ute i havgapet på Søre Sunnmøre ligg øya Runde, med det sørlegaste fuglefjellet i Noreg. Runde er litt utanfor allfarveg. Der kan vi kople ut omverda og berre vere til stades, saman.

Møtet vert halde på besøkssenteret Opplev Runde. Her finst overnatting i flotte leilegheiter ved senteret, og hjå naboen Christineborg Gjestehus. Vi har også ein avtale med Thon Hotel i Fosnavåg for å sikre overnattingsplass til alle deltakarar.

Runde ligg to timar frå Ålesund. Det er mogleg å reise via Ålesund lufthamn (med god korrespondanse buss/hurtigbåt), eller fly til Ørsta/Hovden og vidare med bil/minibuss (50 minutt).

Måndag kveld startar vi med årsmøte og populærvitskapleg underhalding før middag. Tysdag og onsdag held vi fram med fagleg program. Programmet finn du her.

Havforskarmøte 2022

      Ingen kommentarer til Havforskarmøte 2022

Stad: Holmen Fjordhotell, Oslo 

Dato: 21-23 november 2022

Tema: Bruk eller vern – Arealbruk til havs  
I år går Havforskarmøtet av stabelen måndag 21. – onsdag 23. november på Holmen Fjordhotell i Asker utanfor Oslo. Hovudtema er Bruk eller vern – Arealbruk til havs.

Stad: Holmen Fjordhotell, Oslo 

Dato: 21-23 november 2022

Påmeldingsfristen til konferansen var 19.10.2022. Om du ikkje rakk fristen men framleis ønsker å delta, ta kontakt på havforsk@havforsk.no, så ser vi kva vi kan gjere. Presentasjonar eller postarar er velkomne, desse kan vere på tema Bruk eller vern eller andre tema innan havforsking. Frist for innsending av abstract var 01.11.2022 (sendes til havforsk@havforsk.no, merk eposten med Abstract).

Måndag kveld startar vi med årsmøte og eit populærvitskapleg føredrag før middag. Tysdag og onsdag held vi fram med eit spennande fagleg program med inviterte innlegg og diskusjon, presentasjonar og postarar. I tillegg blir det felles måltid, pausar og sosialt samvær. Møtet tar slutt onsdag 23. november kl. 15:30. Det detaljerte programmet blir oppdatert. Abstracts for alle foredrag og postarar finn du her.

Mandag 21/11  
Ettermiddag Frammøte 
1700Årsmøte i Norsk Havforskerforening (på norsk)
1800
Lett presentasjon med mulighet for forfriskningar
Christian Jørgensen: Comparing the green lens and the blue lens on global change  
1930Henning Røed: Fra panser til hjerne – blekksprutenes historie gjennom 450 millioner år
2000 Middag 
 Tysdag 22/11   
1000 Paneldebatt (på norsk): Kva er marint vern? 
Noreg er ei sinke når det gjeld vern av havet – er vi for avhengig av havet reint økonomisk til å verne havet? Og kva betyr vern – eigentleg? Kan vi framleis drive fiske, oppdrett og anna kommersiell aktivitet i eit verna havområde? Vil marine verneområde gi større fiskefangst eller er det berre tapt inntekt? Vi har invitert ei gruppe ekspertar som arbeider med marint vern på ulike måtar. Vi får ei kort innleiing frå Klima og Miljødepartementet. Deretter vil kvar paneldeltakar halde eit 15 min. innlegg om si erfaring med marint vern, før vi opnar for spørsmål og diskusjon.  

Innleiar
Eirik Drabløs Pettersen, seniorrådgiver Hav- og forurensningsavdelingen, Klima og Miljødepartementet: Status for arbeidet med marint vern i Norge
Paneldeltakarar
Norith Eckbo (Sabima): Marint vern som holder mål
Kjell Magnus Norderhaug (Havforskningsinstituttet): Verneområder – Hva kan internasjonal forskning lære oss?
Maria Pettersvik Arvnes (Norges Fiskarlag): Hva er marint vern?
Moderator:
Øyvind Fiksen (UiB)
1145-12 Pause 
1200-13 Presentasjonar (på engelsk)
12:05 Costello: Marine Protected Area myths and misunderstandings
12:20 Leiknes: The effect of Marine Protected Areas on the diet of Lillesand European lobster (Homarus gammarus): DNA-based diet analysis approach 
12:35 Riska: How light from vessels influence behaviour and distribution of pelagic organisms during the polar night
12:50 Altenburger: The Global Biodiversity Information Facilty (GBIF), a research infrastructure to facilitate findable, accessible, interoperable and reusable (FAIR) sharing of biodiversity data
1305 -14 Lunsj 
1400-1520 Presentasjonar (på engelsk)
14:05 Aksnes: Mitigation of oxygen decline in fjords by freshwater injection
14:20 Meister: The role of crawling predators in the decline and distribution of blue mussels in Norwegian coastal waters
14:35 McQueen: A baseline study of demersal fish assemblages around Norway’s first offshore floating wind farm site
14:50 Utne Palm: Hva vi vet og ikke vet om effekt av havvind på fiskeriressursen
15:05 Hareide: Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring – Kva er relevant kunnskap frå fiskarar?
1530-1700 Postarar og mingling  
1930 Konferansemiddag – sanghefte!
Onsdag 23/11  
0900 Paneldebatt (på norsk): Naturbaserte løysingar til sjøs 
Naturbaserte løysningar handlar om å bruke naturlege prosessar og økosystem for å løyse samfunnsutfordringar. Det blir i dag eksperimentert med restaurering av øydelagde økosystem for å få tilbake økosystemtenester, dyrking av makroalgar for karbonlagring, og bygging av kunstige rev eller “marine boligar” for å auke det biologiske mangfaldet til sjøs. Kan dette vere vinn-vinn løysingar for å betre det marine miljøet, eller er det dyre og urealistiske luftslott? Vi har invitert ei gruppe havforskarar og andre med stort engasjement for sjøområda våre. Kvar deltakarar vil halde eit 15 min. innlegg om si erfaring med tiltak for å betre det marine miljøet, før vi opnar for spørsmål og diskusjon.  

Paneldeltakarar
Eli Rinde (NIVA): Villgjøring av urbane sjøområder – framgangsmåter og prinsipper
Lars Dalen (Marinreperatørene): Tiltak for å få livet tilbake i Oslofjorden
Jorunn Skjermo (SINTEF): Taredyrking som en mulig natur-basert løsning for karbonfangst
Alf Ring Kleiven (HI): Hummerfredningsområder: Hva har vi lært fra 15 år med forskning?
Moderator: Kristina Øie Kvile (NIVA)
1045-11 Pause 
1100-13 Presentasjonar (på engelsk)
11:05 Bekkby: How to succeed in habitat restoration – linking restoration success to habitat characteristics, environmental conditions, pressures and restoration method
11:20 Kvile: Eelgrass restoration in the inner Oslo Fjord – a pilot project for Oslo municipality
11:35 Christie: Restaurering av tare sammenliknet med naturlig tilbakekomst av tareskog; økologiske og arealmessige perspektiver.
11:50 Bekkby: Hanging gardens – do floating kelp farm communities resemble natural kelp forests?
12:05 Berhe: BOATS – Tracking cod, wrasse and lobsters in Bergen city center
12:20 Gagnon: 80 years of changes: insights from a long-term time series of Norwegian eelgrass
12:35 Lynge: Mapping and monitoring of seagrass meadows in a small, defined area
13-14 Lunsj 
14-15 Presentasjonar (på engelsk)
14:05 Gulliksen: Bit for bit – tap for tap. Om fysiske påvirkninger i Oslofjorden.
14:20 Røed: Oslofjordens Friluftsråd og Citizens Science for Oslofjorden
14:35 Lundsør: Phytoplankton community dynamics and possible changes in the spring bloom due to climate changes. A study based on a century long time series from the Oslofjorden.
14:50 Pizarro: Towards scalable benthic characterization using bottom-following imaging drifters
1530 Avslutning og avreise Påmelding til Havforskarmøtet 2022

Påmeldingsfrist: 19.10.2022

Påmeldingsfristen har gått ut! Om du ikkje rakk fristen men framleis ønsker å delta, ta kontakt på havforsk@havforsk.no, så ser vi kva vi kan gjere.

I år går Havforskarmøtet av stabelen måndag 21. – onsdag 23. november på Holmen Fjordhotell i Asker utanfor Oslo. Hovudtema er Bruk eller vern – Arealbruk til havs.

Måndag kveld startar vi med årsmøte og eit populærvitskapleg føredrag før middag. Tysdag og onsdag held vi fram med eit spennande fagleg program med inviterte innlegg og diskusjon, presentasjonar og postarar. I tillegg blir det felles måltid, pausar og sosialt samvær. Møtet tar slutt onsdag 23. november kl. 15:30. Det detaljerte programmet vil bli oppdatert på nettsidene etterkvart og er tilgjengeleg her.

Påmelding til Havforskarmøtet 2021

      Ingen kommentarer til Påmelding til Havforskarmøtet 2021

Påmeldingsfristen til Havforskarmøtet 2021 var 15. oktober.

I år blir det fysisk møte på Solstrand Hotel & Bad utanfor Bergen, måndag 22. – onsdag 24. november. Hovudtema er Nye metodar for å møte morgondagens utfordringar. Vi set fokus på ny teknologi for å måle og observere – genetikk, akustikk, individmerking og annan observasjonsteknologi som gir ny innsikt i havet sin fantastiske verden.

Det faglege programmet med årsmøte, inviterte innlegg og diskusjon, presentasjonar og postere, pausar og sosialt samvær begynner måndag 22/11 kl. 17 og tar slutt onsdag 24/11 kl. 15. Programmet vil bli oppdatert på nettsidene og skal vere klart tidleg i november.

Havforskarmøtet 2021

      Ingen kommentarer til Havforskarmøtet 2021

Velkomne til Havforskarmøtet 2021!

Stad: Solstrand Hotell, Os utanfor Bergen

Dato: 22-24 november 2021

Praktisk informasjon:

For å komme til hotellet, bruk Skyss sine nettsider eller app for å finne beste reiserute til Osøyro, Bjørnafjorden. Frå flyplassen: Ta trikken til Nestun, skift til buss 600 til Osøyro. Fra Bergen busstasjon, ta buss 600 som går kvart 10-15 minutt til Osøyro. Fra Osøyro er det 1,5 km å til hotellet, det er ein fin tur langs sjøen forbi Steinneset og Solstrandsfjøra.

Last opp presentasjonen din seinast dagen før du skal presentere ved å velge ditt namn her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11663182. Kvar presentasjon kan vere maks. 12 minutt, inkludert tid til spørsmål.

Postarar skal vere i A1 eller A0-format og må printast ut på førehand.

Lenke til sanghefte for Norsk havforskerforening

Program:

Lenke til alle abstracts:

https://www.havforsk.no/wp-content/uploads/2021/11/all_abstracts_NHF_2021-2.pdf

Lenke til sakspapirer og årsmelding for årsmøtet:

https://www.havforsk.no/wp-content/uploads/2021/04/Arsmelding-NHF-2020.docx

https://www.havforsk.no/wp-content/uploads/2021/04/Sakliste-arsmote-NHF-2021.docx

Detaljert program:

Mandag 22/11 
EttermiddagFrammøte
1700  
1800
Årsmøte i Norsk Havforskerforening (på norsk). 
 
Opnings-diskusjon: Models or data – how do we best see the ocean?  
Morten D. Skogen (HI): Are models better than observations?
Tom Langbehn (UiB): Models and observations combined
Moderator: Anders F Opdal, UiB
2000Middag
  Tysdag 23/11   
0900Observasjonsteknologi i moderne havforsking.
Vi har invitert ei gruppe havforskarar som aktivt bruker observasjonsteknologi i si forsking til å presentere både teknologien og korleis den kan brukast til å avdekke havets mysterium. Etter presentasjonane opnar vi for spørsmål og diskusjon.  
Tonje Sørdalen (Universitetet i Agder): Monitoring coastal fishes with computer vision
Nils Olav Handegard (HI): Observing fish and plankton with acoustics
Kasper Hancke – (NIVA): Mapping coastal habitats with drones SeaBee
Keno Ferter (HI): Tagging bluefin tuna  
Moderator: Natalya Gallo, UiB
1045-11Pause
1100-13Presentasjonar  
11:05 Knut Wiik Vollset: Tracking sea trout, cod, wrasse, salmon and sharks around Bergen
11:20 Terje Thorsnes: Mareano på store dyp i Norskehavet
11:35 Yalei Li: Quantifying blue carbon beach deposits using high-resolution UAV imagery
11:50 Hartvig Christie: Benthic mesocosms, a tool to understand complex ecological processes in the coastal zone
12:05 Sünnje L. Basedow: The use of optics and acoustics on gliders and satellites to understand the Lofoten-Vesterålen Marine Ecosystem
12:20 Emilie Hernes Vereide: Impacts of airgun blasts used in seismic surveys on mortality and growth in the copepod Acartia tonsa
12:35 Jonas Thormar: Marine basemaps in the coastal zone – the Fjøløy pilot study of remote sensing-methods for shallow coastal habitat mapping
12:50 Trygve Olav Fossum: Autonom optisk kartlegging av havbunn – Erfaringer fra kartlegging sjav Store Lungegårdsvann
1305 -14Lunsj
1400-1520Presentasjonar  
14:05 Anders Frugård Opdal: Behavioural plasticity offset thermal drivers of spawning phenology in cod 14:20 Geir Ottersen: Hva spiser torsken – modellstudier på torskens diett og næringsnettet i Barentshavet 14:35 Marta Moyano: The role of food limitation and increased temperature in the recent recruitment failure of North Sea herring
14:50 Maria Grigoratou: Hot and hungry: a trait-based theoretical approach to the direct and indirect effects of heatwaves on plankton communities.
15:05 Josefin Titelman: Parasite disease in coastal zooplankton.
1530-1700Postarar og mingling  
The HypOnFjordFish project – effects of oxygen loss on fish in West Norwegian fjords. Anne Gro Vea Salvanes.
Temperature tolerance and distribution of the invasive non-indigenous red algae Agarophyton vermiculophyllum in seagrass meadows in Norway. Ingvild Sundal Joys.
ScandiFish: A metabarcoding reference database for Scandinavian fish based on MiFish primers. Eivind Stensrud.
eDNA as a monitoring tool for the invasive Neogobius melanostomus. Lars Martin Myhre.
Deep-sea community responses to deoxygenation and reoxygenation in a western Norwegian fjord. Natalya D. Gallo.
A potential laboratory approach to expose animals to pressure drops that occur around a seismic airgun. Karen de Jong.
Correlation between underwater light attenuation and dissolved oxygen. Martine Røysted Solås.
Validation of a species-specific eDNA-based test system for detecting non-indigenous American lobster Homarus americanus. Maud Ødegaard Sundt
  
1930Konferansemiddag
  
Onsdag 24/11 
0900Genetiske metodar – kva kan dei fortelle oss om organismane i havet?
Genetiske metodar and teknologi utviklar seg i rakst tempo, og vi har invitert nokre ekspertar på feltet for å gje oss eit innblikk i dei siste framstega. Etter presentasjonane opnar vi for spørsmål og diskusjon.
Torild Johansen (HI) Can we separate populations with genetics?
Sissel Jentoft (UiO). Uncovering ecology and evolution of marine fishes using genome sequencing
Kim Præbel (UiT) What can eDNA and meta-barkoding tell us?
Moderator: Lise Øvreås, UiB  
1045-11Pause
1100-13Presentasjonar  
11:05 Anders Goksøyr: dCOD 1.0: decoding Ocean Health through a systems toxicology approach
11:20 Gaute W. Seljestad: A cleaner break: Genetic divergence between geographic groups and sympatric phenotypes revealed in ballan wrasse (Labrus bergylta)
11:35 Knut Sivertsen: Populasjonsdynamikk og livshistorie hos kråkeboller Strongylocentrotus droebachiensis i tareskog og nedbeitede områder langs norskekysten og Svalbard
11:50 Kristina Øie Kvile: The unknown copepod link between kelp forests, the pelagic ecosystem and deep-sea carbon sequestration
12:05 Miriam Brandt: Metabarcode data for marine biomonitoring – bridging the gap between science and management
12:20 Andreas Altenburger: Limits to the cellular control of sequestered cryptophyte prey in the marine ciliate Mesodinium rubrum
12:35 Erwann Legrand: Effect of sea lice chemotherapeutant hydrogen peroxide on the photosynthetic characteristics and bleaching of the coralline alga Lithothamnion soriferum
13-14Lunsj
14-15Presentasjonar  
14:05 Anna Nikolopoulos: Hydrography and circulation in northern Norwegian fjords
14:20 Haakon Hop: The Arctic melt-down with loss of sea ice-associated species
14:35 Setting sail for the future – Statsraad Lehmkuhl’s One Ocean Expedition Katja Enberg
1500Avslutning og avreise

Havforskermøtet 2020

      Ingen kommentarer til Havforskermøtet 2020

Havforskermøtet ble avholdt 20. og 21. oktober 2020 digitalt og vi synes det gikk riktig så bra og med god deltagelse. Videoopptak fra de fleste foredragene er nå tilgjengelig – sjekk blå linker i programmet under.

TIRSDAG 20. OKTOBER (Norske Havforskeres Forening)

KlokkeHvemHva
09:00VELKOMMEN
09:10Jörg Haarpaintner (NORCE)Mapping atmospheric exposure in the intertidal zone with Sentinel-1
09:25Eli Rinde
(NIVA)
Enhancing marine biodiversity along urban shorelines: step-by-step guidelines, an urban blue habitat framework and a marine neighbourhood toolkit
09:40Elisabeth Lundsør (UiO)Long-term coastal monitoring data show nutrient-driven reduction in chlorophyll
09:55BEINSTREKK
10:05Gunnar Sander (NIVA)Helhetlig havforvaltning: Hva virker?
10:20Geir Blom (Fiskeridirektoratet)Arts- og størrelsessammensetning i fisket med småmasket trål etter målartene øyepål og kolmule i perioden 2014-2019
10:35Torstein Pedersen (UiT)Trophic levels in marine ecosystem – illusion or reality?
10:50DISKUSJON
11:00BEINSTREKK
11:10Arild Folkvord
(UiB og HI)
Development stage distribution as a growth and mortality index for first feeding Norwegian Spring Spawning herring larvae
11:25Anders F. Opdal (UiB)Fisk gyter ved bestemte temperaturer – atferd eller miljø
11:40Trine Bekkby
(NIVA)
How to succeed in habitat restoration – linking restoration success to habitat characteristics, regional variations, pressures and restoration method – with some case study examples from Norway
11:55Anita EriksenLei en biolog
12:00LUNSJPAUSE (Den digitale øya vår er åpen for de som vil ha selskap)
13:00ÅRSMØTE
13:30Ketil Hylland (UiO)Er nano- og mikroplast et marint miljøproblem?
13:45Diskusjon
14:00BEINSTREKK
14:10Bente Edvardsen (UiO)An in-depth study of Chrysochromulina leadbeateri bloom in northern Norway during spring 2019
14:25Ragnhild Ryther Grimm TorstensenMiljøeffekter ved dyrkning av sukkertare (Saccharina latissima) – Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig habitat
14:40Hartvig Christie (NIVA)Testing mesopredator effects in large mesocosms, differences in cascading pathways
14:55Informasjon om kvelden
15:00SISTE FOREDRAG ER FERDIG

ONSDAG 21. OKTOBER (Felles møte for Norsk Geofysisk Forening og Norske Havforskeres Forening)

KlokkeHvemHva
09:00VELKOMMEN
09:10Elvira Poloczanska
(Alfred-Wegener-Institut)
The IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere, climate velocities, and how to contribute to the IPCC
09:55DISCUSSION
10:10BEINSTREKK
10:20Helene Asbjørnsen (UiB og Bjerknessenteret)Atlantifisering av Arktis
10:50Øystein Skagseth (HI)Barents Sea cooling machine
11:20BEINSTREKK
11:30Kjersti O. Strand (Met.no)Om torsk og vær
11:45Kristin G. Frøysa (UiB)
Finn Gunnar Nielsen (UiB)
Havvind
12:00LUNSJPAUSE (Den digitale øya vår er åpen for de som vil ha selskap)
13:00Sam Dupont
(Gøteborgs Universitet)
Ocean acidification and consequences for marine species, ecosystems and society
13:30DISKUSJON
13:40Manuel Aghito (Met.no)Modelling ship emissions and biological effects (EU EMERGE project)
13:55BEINSTREKK
14:05Richard Sanders (NORCE og Bjerknessenteret)The ocean’s twilight zone
14:35Tom Langbehn
(UiB)
Exploring the emergent niche of Greater argentine (Argentina silus) along gradients of topography, light, and advection
14:50Jon Børre Ørbæk (NFR)Havstrategier og -satsinger i Forskningsrådet
15:05BEINSTREKK
15:15Victor Aguiar
(UiB og Met.no)
Modeling oil spills in ice and biological effects (OSMICO project)
15:30Anne D. Sandvik (HI)Drift av Lakselus
15:45Guldborg Søvik (HI)Kystreker i hardt vær
16:00SISTE FOREDRAG ER FERDIG

Årsmøtepapirer 2020

      Ingen kommentarer til Årsmøtepapirer 2020

Årsmøtet for Norske Havforskeres Forening er tirsdag 20. oktober 13:00 på Zoom. Informasjon har vært sendt rundt på epost til alle medlemmer. Om du ikke har fått det kan det hende vi har en gammel epostadresse til deg – send i så fall ny til havforsk@havforsk.no så oppdaterer vi medlemsregisteret.

Årsmøtepapirer finner du her, på første side er lenke for å koble seg til møtet.