Om NHF

Norsk Havforskerforening (NHF) er et faglig forum for marin forskning, forvaltning og næringsvirksomhet. NHF er den eneste organisasjonen som samler marine forskere i Norge. Foreningen ble stiftet i 1949 og har ca. 400 medlemmer. I 2020 skiftet foreningen navn fra «Norske Havforskeres Forening» til «Norsk Havforskerforening». NHF samarbeider med marine forskerforeninger i Norden.

NHF arrangerer Havforskermøtet hver høst som er en flott anledning til å treffe folk fra alle marine fagdisipliner. I den forbindelse avholdes også NHFs årsmøte som behandler saker vedrørende havforskning nasjonalt og foretar valg til verv i foreningen.

Norsk oseanografis historie:
Sakshaug & Mosby: En oversikt over norsk oseanografisk historie fram til den 2. verdenskrig
Stig Skreslet (2007): History of Norwegian Marine Science

NHFs historie:
Per Hognestad (1999): Norske havforskeres forening gjennom 50 år
Stig Skreslet (2009): NHFs historie – En 60-årings fødsel og livsløp

Styret består av:
Leder: Øyvind Fiksen, Universitetet i Bergen (2020-2024).
Medlemmer: Andreas Altenburger (UiT Norges Arktiske Universitetet, Tromsø, 2022-2025), Kristina Kvile (NIVA, Oslo, 2020-2024), Anne Christine Utne Palm (Havforskningsinstituttet, 2022-2025) og Snorre Bakke (2023-2026).

Kontaktinformasjon:
Navn/foretaksnavn: NORSKE HAVFORSKERES FORENING
Organisasjonsnummer: 993 909 882
Bankkontonummer: 0531.08.83850
Forretningsadresse: Norske Havforskeres Forening, c/o Andreas Altenburger, UiT Norges Arktiske Universitet, Postboks 6050 Langnes, 9037 TROMSØ
E-postadresse: havforsk@havforsk.no
Internettadresse: www.havforsk.no

Våre bedriftsmedlemmer: