Havforskermøtet 2020

Havforskermøtet 2020 ble avholdt tirsdag 20. og onsdag 21. oktober digitalt og gratis. Under er programmet, og titler som er blå linker tar deg videre til videoopptak.

TIRSDAG 20. OKTOBER (Norske Havforskeres Forening)

KlokkeHvemHva
09:00VELKOMMEN
09:10Jörg Haarpaintner (NORCE)Mapping atmospheric exposure in the intertidal zone with Sentinel-1
09:25Eli Rinde
(NIVA)
Enhancing marine biodiversity along urban shorelines: step-by-step guidelines, an urban blue habitat framework and a marine neighbourhood toolkit
09:40Elisabeth Lundsør (UiO)Long-term coastal monitoring data show nutrient-driven reduction in chlorophyll
09:55BEINSTREKK
10:05Gunnar Sander (NIVA)Helhetlig havforvaltning: Hva virker?
10:20Geir Blom (Fiskeridirektoratet)Arts- og størrelsessammensetning i fisket med småmasket trål etter målartene øyepål og kolmule i perioden 2014-2019
10:35Torstein Pedersen (UiT)Trophic levels in marine ecosystem – illusion or reality?
10:50DISKUSJON
11:00BEINSTREKK
11:10Arild Folkvord
(UiB og HI)
Development stage distribution as a growth and mortality index for first feeding Norwegian Spring Spawning herring larvae
11:25Anders F. Opdal (UiB)Fisk gyter ved bestemte temperaturer – atferd eller miljø
11:40Trine Bekkby
(NIVA)
How to succeed in habitat restoration – linking restoration success to habitat characteristics, regional variations, pressures and restoration method – with some case study examples from Norway
11:55Anita EriksenLei en biolog
12:00LUNSJPAUSE (Den digitale øya vår er åpen for de som vil ha selskap)
13:00ÅRSMØTE
13:30Ketil Hylland (UiO)Er nano- og mikroplast et marint miljøproblem?
13:45Diskusjon
14:00BEINSTREKK
14:10Bente Edvardsen (UiO)An in-depth study of Chrysochromulina leadbeateri bloom in northern Norway during spring 2019
14:25Ragnhild Ryther Grimm TorstensenMiljøeffekter ved dyrkning av sukkertare (Saccharina latissima) – Et taredyrkingsanleggs rolle som kunstig habitat
14:40Hartvig Christie (NIVA)Testing mesopredator effects in large mesocosms, differences in cascading pathways
14:55Informasjon om kvelden
15:00SISTE FOREDRAG ER FERDIG

ONSDAG 21. OKTOBER (Felles møte for Norsk Geofysisk Forening og Norske Havforskeres Forening)

KlokkeHvemHva
09:00VELKOMMEN
09:10Elvira Poloczanska
(Alfred-Wegener-Institut)
The IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere, climate velocities, and how to contribute to the IPCC
09:55DISCUSSION
10:10BEINSTREKK
10:20Helene Asbjørnsen (UiB og Bjerknessenteret)Atlantifisering av Arktis
10:50Øystein Skagseth (HI)Barents Sea cooling machine
11:20BEINSTREKK
11:30Kjersti O. Strand (Met.no)Om torsk og vær
11:45Kristin G. Frøysa (UiB)
Finn Gunnar Nielsen (UiB)
Havvind
12:00LUNSJPAUSE (Den digitale øya vår er åpen for de som vil ha selskap)
13:00Sam Dupont
(Gøteborgs Universitet)
Ocean acidification and consequences for marine species, ecosystems and society
13:30DISKUSJON
13:40Manuel Aghito (Met.no)Modelling ship emissions and biological effects (EU EMERGE project)
13:55BEINSTREKK
14:05Richard Sanders (NORCE og Bjerknessenteret)The ocean’s twilight zone
14:35Tom Langbehn
(UiB)
Exploring the emergent niche of Greater argentine (Argentina silus) along gradients of topography, light, and advection
14:50Jon Børre Ørbæk (NFR)Havstrategier og -satsinger i Forskningsrådet
15:05BEINSTREKK
15:15Victor Aguiar
(UiB og Met.no)
Modeling oil spills in ice and biological effects (OSMICO project)
15:30Anne D. Sandvik (HI)Drift av Lakselus
15:45Guldborg Søvik (HI)Kystreker i hardt vær
16:00SISTE FOREDRAG ER FERDIG

Alle sammendragene finnes i en egen fil du kan laste ned her.

Sosialt
Vi er også stolte av den digitale minglinga og postersesjonen! For at det skal ligne mest mulig på et vanlig havforskermøte har vi bestilt et digitalt festlokale fra et firma i Singapore. Vi har fått en utendørs øy, ved Bergen der møtet egentlig skulle vært, og med fyrtårn og det hele. I mingleområdet kan vi alle gå rundt og samtale som normalt. Du hører de rundt deg men ikke andre lenger bort, og alle kan sitte hjemme foran skjermen med noe godt i glasset. Posterne henger oppe hele tiden, og det er fremdeles plass til flere. Det digitale sosiale området blir åpent i lunsjen og om kveldene. Vi håper det skal være like lett å fortelle gode historier, le godt, bli oppdatert på sladder, og bli kjent med nye som i et fysisk festlokale!
Vi møtes i det digitale mingleområdet tirsdag og onsdag fra 18 og utover, og det er åpent i lunsjen også for de som vil teste ut eller ha selskap. Postersesjonen er tirsdag klokka 19-20.

Øya vår finnes ikke før møtet begynner, så om du forsøker å logge på tidligere vil du få beskjed om at lisensen din ikke er aktivert ennå.

Vi har laget et hjelpeark som forklarer de viktigste funksjonene. Det fungere mye bedre med headset enn med pc-høyttalere på grunn av stereoeffekten. Om du ikke hører andre, skru lyden av og på ved å trykke to ganger på høyttalerknappen. Om mikrofonen din ikke virker selv om du holdere nede mellomromstasten som man skal når man vil prate så gå ut av programmet og inn igjen. Resten finner vi ut av der inne.

Samarbeid
I år samarbeider vi om årsmøtet med Norsk Geofysisk Forening (http://www.ngfweb.no/), og onsdagsprogrammet er felles med dem. De blir også invitert til våre sosiale arrangement. Akkurat som vi lager et program alene tirsdag, har de et eget program torsdag. Det er selvfølgelig fritt fram (og gratis) for oss å bli med på torsdagen, zoom-lenke er her:
https://uib.zoom.us/webinar/register/WN_BCQ4DrK1Tt26iXzqrikhRg

Inviterte foredragsholdere
Norske Havforskeres Forening har invitert to foredragsholdere til årets møte:
Elvira Poloczanska fra Alfred-Wegner-Institut er en av hovedforfatterne bak den siste IPPC-rapporten om havet og kryosfæren og vil snakke om den, sin egen forskning om «climate velocities», og om hvordan man kan bidra til IPPC-arbeidet. Vi setter av tid til spørsmål og debatt.
Sam Dupont fra Gøteborgs Universitet er ekspert på effekter av forsuring, og vil hjelpe oss å skille mellom hype og realisme, og vi setter av tid til diskusjon.
I tillegg har Norsk Geofysisk Forening invitert fine foredrag til det felles programmet på onsdagen, se over.

Praktisk
Arrangementet er som nevnt gratis, men på grunn av lisens for det digitale festlokalet må du si fra til styret om du vil være med kveldstid, send en epost til christian.jorgensen@uib.no så ordner vi det.

Medlemskap
Husk at medlemskap i Norske Havforskeres Forening er gratis, så foreslå gjerne for kolleger eller bekjente at de melder seg inn (https://www.havforsk.no/nb/bli-medlem/). Hører du fra kolleger at de ikke lenger får eposter fra oss selv om de er medlem? Be dem sende oppdatert kontaktinformasjon til havforsk@havforsk.no – for flere av våre medlemmer har vi dessverre utdaterte epostadresser og klarer ikke alltid å finne den nye ved googling.

Vedtektsendringer og årsmøtepapirer
I forbindelse med Havforskermøtet arrangeres også foreningens årsmøte, tirsdag 20/10 kl 13:00. Ifølge vedtektene skal medlemmene varsles om vedtektsendringer minst en måned før møtet. Styrets forslag og begrunnelse finner du her. Årsmøtepapirer inkludert regnskap og årsberetning finner du her. Det viktigste punktet er kanskje valg, der valgkomiteens forslag er Øyvind Fiksen (UiB) som ny leder og Jenny Ullgren (Runde Miljøsenter) og Kristina Øie Kvile (NIVA) som nye styremedlemmer. Disser erstatter Christian Jørgensen som går av som leder og Sigrid Elvenes og Jon Hestetun som er ferdige som styremedlemmer.