NHF dropper medlemsavgiften

      Ingen kommentarer til NHF dropper medlemsavgiften

Styret i NHF har de siste to årene gjort endringer i økonomien. Vi har redusert kostnader ved blant annet å endre leverandør for nettsiden vår, og vi har jobbet for å rekruttere flere bedriftsmedlemmer for å få en hyggeligere inntektsside. Nå gir følgende bedriftsmedlemmer oss viktig støtte:

– Åkerblå
– Akvaplan-niva
– Multiconsult
– Havforskningsinstituttet
– Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT Norges arktiske universitet
– Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen (ny fra 2017)
– Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord Universitet (ny fra 2018)
– Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo (ny fra 2018)

I sum gjør dette at styret har bestemt seg for å droppe medlemsavgiften. Den krevde mye arbeid, ble ikke betalt av alle, og skapte merarbeid for dem som valgte å viderefakturere den til prosjekt. Vi tror denne forenklingen er mer effektiv både for styret, medlemmene og deres arbeidsgivere. Så får vi håpe vi kan levere et godt havforskermøte og andre aktiviteter som gjør at bedriftsmedlemmene våre ser verdien av å støtte oss framover.