Havforskermøtet 2017

      Ingen kommentarer til Havforskermøtet 2017

Møtet finner sted på Hotell Neptun i Bergen sentrum fra lunsj onsdag 18. oktober til lunsj fredag 20. oktober. Og nå nærmer fristen seg for å melde på bidrag: søndag 3. september.

Meld deg på med presentasjon eller poster! All slags forskning om havet er velkommen: geologi, oseanografi, kjemi, fysikk, teknologi, biologi og samfunn. Det er også mulig å delta på møtet uten å presentere noe. Vi håper å se deg på møtet, og høre hva du har forsket på i det siste!

Onsdag blir det debatt: «Hvordan få mer mat fra havet?» Den økende verdensbefolkningen er nødt til å hente mer mat fra havet om en skal unngå smertefulle katastrofer. En rekke innledere vil fokusere på både fiskeri og akvakultur, i nasjonalt og globalt perspektiv: Dag Aksnes (UiB), Ørjan Karlsen (HI), Webjørn Melle (HI), Svein Sundby (HI), Christofer Troedsson (Uni Research), Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet) og Marine Harvest. Det finnes få enkle løsninger, og forhåpentligvis blir det nye momenter å gruble over.

Før festmiddagen torsdag kveld blir vi med på årets Buckland Lecture i regi av Det Europeiske Vitenskapsakademiet og med UiBs rektor som vert i den ennå nye aulaen: Paul Hart – Stewards of the Sea. Returning power to fishers.

Vi har også en felles seanse med Norges Forskningsråds marine forskningsprogram Marinforsk. Torsdag ettermiddag blir det informasjon og debatt om finansiering av marin forskning i Norge, og om hvordan forskningen brukes i forvaltningen.

Vi oppfordrer PhD-studenter og postdoktorer til å presentere sine prosjekter til kommentarer og innspill fra de øvrige deltagerne. Kanskje kan tilbakemeldingene vise til referansestudier, upublisert informasjon, nye metoder, ukjent kompetanse, eller på andre måter styrke forskningen deres. Husk å gi beskjed når du registrerer deg om du ønsker å være med på dette.

A note regarding language: It is totally fine to present talks or posters in English, and it is quite common for the presentations to have slides in English but Norwegian “audio-track”. At the same time, the debate and many of the presentations will be in Norwegian, so to get the most out of the rest of the meeting it is an advantage to have a basic command of Norwegian.

Ellers blir det spennende forskningsforedrag, postersesjon, festmiddag torsdag kveld, og ellers rikelig anledning til gode diskusjoner med andre medlemmer om havet og livet.

«Forskere og andre som gjennom utdannelse eller yrke har tilknytning til norsk havforskning» kan bli medlem. For studenter betyr dette at om du holder på med en relevant mastergrad er du hjertelig velkommen til å søke medlemskap.