Medlemskontingent 2017

Styret vil også benytte anledningen til å minne alle medlemmer om å betale medlemskontingent på 300 NOK. Vi foretrekker at betaling skjer ved direkte overføring til vår konto (0531.08.83850, husk å merke med navn) eller på VIPPS (75613). Din medlemskontingent bidrar blant annet til at vi kan arrangere et faglig og sosialt spennende årsmøte.