Påmelding til Havforskarmøtet 2021

      Ingen kommentarer til Påmelding til Havforskarmøtet 2021

Påmeldingsfristen til Havforskarmøtet 2021 var 15. oktober.

I år blir det fysisk møte på Solstrand Hotel & Bad utanfor Bergen, måndag 22. – onsdag 24. november. Hovudtema er Nye metodar for å møte morgondagens utfordringar. Vi set fokus på ny teknologi for å måle og observere – genetikk, akustikk, individmerking og annan observasjonsteknologi som gir ny innsikt i havet sin fantastiske verden.

Det faglege programmet med årsmøte, inviterte innlegg og diskusjon, presentasjonar og postere, pausar og sosialt samvær begynner måndag 22/11 kl. 17 og tar slutt onsdag 24/11 kl. 15. Programmet vil bli oppdatert på nettsidene og skal vere klart tidleg i november.