Registrering til Havforskermøtet 18.-20. oktober i Bergen nå åpnet

Årsmøtet i Norske havforskeres forening er i år lagt til Bergen 18.–20. oktober, på hotell Scandic Neptun i sentrum. Det er en glimrende anledning til å treffe havforskere fra forskjellige fagdisipliner og vi oppfordrer våre medlemmer til å ta med nye kollegaer og studenter.

Årets debattema er «Hvordan få mer mat fra havet?» EU har nylig opprettet et vitenskapelig råd av tidligere nobelprisvinnere og lignende for å gi innspill til hvordan Europeisk politikk bør utvikles på viktige områder, og dette er det første spørsmålet som har blitt stilt til rådet. For tiden pågår en norsk-ledet prosess hvor mange forskere kommer med innspill, og dette kan komme til å prege både forskning og samfunnsdebatt i årene som kommer. Både havfysikk, habitat, produksjon på alle nivåer, fiskeri og akvakultur kan vinkles inn mot dette temaet, og vi håper på et bredt innslag av presentasjoner og en spennende paneldebatt om dette aktuelle temaet.

Årets møte vil overlappe med PhD-samlingen til NFRs marine forskningsprogram MARINFORSK. Vi benytter denne anledningen til en sesjon om forskningsfinansiering i Norge, der NFR og andre vil presentere noen av mulighetene som finnes, og der forvaltningssektoren får presentere sine forskningsbehov og hvordan forskning benyttes i deres virke.

I år forsøker vi med å gi litt mer fokus til PhDer og Postdocer. Vi oppfordrer disse til å melde på en presentasjon om sitt prosjekt, og ber om et litt fyldigere abstract på opptil en side som beskriver også planer, ikke bare hva som er gjort. Under disse presentasjonene blir det satt av mer tid til diskusjon, og vi kommer til å be erfarne forskere om å forberede noen kommentarer og spørsmål. Det er mye god forskning som har blitt gjort tidligere og som ikke er så lett å finne fram til, og vi håper dette kan være med på å peke til ukjent litteratur, finne referansestasjoner og knytte nye kontakter.

Møtet starter onsdag 18. oktober kl. 11:00 (registrering og lunsj, programmet begynner 13:00) og avsluttes med lunsj fredag 20. oktober. Grunnen til at møtet blir i Bergen i år også er at vi hadde lokale krefter som kan hjelpe til med organiseringen.

Registrering er nå åpen og gjøres via http://havforsk.no/nb/registrering. Meld deg gjerne på nå, så kan du sende inn foredrag/poster fram til 3. september 2017. Prisen for 3 dagers deltagelse inkludert festmiddag torsdag kveld og sosial tilstelning onsdag kveld er 2800 NOK (3100 for ikke-medlemmer). Trekk fra 1000 og kryss av dersom du ikke ønsker å være med på festmiddagen. Dersom du ønsker å være med på kun deler av møtet, ta kontakt på havforsk@havforsk.no. Registreringen er først gyldig når du også har betalt for møtet (helst til bankkonto 0531.08.83850, husk å merke med navn, alternativt på VIPPS til 75613). NHF har reservert rom på Scandic Neptun kr. 1290 per natt (inkludert frokost) som betales direkte til hotellet, og dere må krysse av dersom dere ønsker romreservering.

Tittel og sammendrag med maksimalt 250 ord, gjerne med en illustrasjon/figur, sendes i egen mal til havforsk@havforsk.no innen søndag 3. september 2017.  Spesifiser om du ønsker foredrag eller poster, og vi gjør oppmerksom på at foredrag kan bli omgjort til poster dersom pågangen blir stor.