Digitalt Havforskermøte i oktober

På grunn av korona-situasjonen vil NHFs årlige Havforskermøte arrangeres på en digital plattform tirsdag 20. og onsdag 21. oktober 2020. Det blir helt gratis å delta, og vi ber alle interesserte om å melde seg på innen tirsdag 15. september.

Temaet for årets møte er «Hav og klima», men som vanlig er det åpent for innlegg om alle slags temaer – det er jo variasjonen som gjør havforskermøtene så artige! Det blir også mulig å delta med digitale postere for de som ønsker det.

Norske Havforskeres Forening samarbeider med Norsk Geofysisk Forening (NGF) om programmet for onsdag 21. oktober, og for mange kan det kanskje være aktuelt å være med på resten av NGFs møte som fortsetter torsdag 22. oktober. Mer informasjon om påmelding til NGFs møte kommer.

Klikk her for å registrere din påmelding og sende inn abstract til Havforskermøtet 2020!

Åpen MAREANO-konferanse i Oslo 17. oktober

MAREANO, Norges kartleggingsprogram for norske havområder, arrangerer brukerkonferanse på Helsfyr i Oslo 17. oktober 2019. Ny kunnskap fra områdene nord for Svalbard er blant temaene, og alle interesserte er velkomne til å melde seg på her: https://mform.imr.no/view.php?id=101586

Hovedtemaer på årets konferanse er

  • Fiskeri og miljø
  • Svalbard og Barentshavet
  • Menneskelig påvirkning
  • Datasamarbeid

Mer informasjon, kart og forskningsresultater finnes på MAREANOs nettsider: http://www.mareano.no

NHF dropper medlemsavgiften

      Ingen kommentarer til NHF dropper medlemsavgiften

Styret i NHF har de siste to årene gjort endringer i økonomien. Vi har redusert kostnader ved blant annet å endre leverandør for nettsiden vår, og vi har jobbet for å rekruttere flere bedriftsmedlemmer for å få en hyggeligere inntektsside. Nå gir følgende bedriftsmedlemmer oss viktig støtte:

– Åkerblå
– Akvaplan-niva
– Multiconsult
– Havforskningsinstituttet
– Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT Norges arktiske universitet
– Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen (ny fra 2017)
– Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord Universitet (ny fra 2018)
– Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo (ny fra 2018)

I sum gjør dette at styret har bestemt seg for å droppe medlemsavgiften. Den krevde mye arbeid, ble ikke betalt av alle, og skapte merarbeid for dem som valgte å viderefakturere den til prosjekt. Vi tror denne forenklingen er mer effektiv både for styret, medlemmene og deres arbeidsgivere. Så får vi håpe vi kan levere et godt havforskermøte og andre aktiviteter som gjør at bedriftsmedlemmene våre ser verdien av å støtte oss framover.

Workshop om selvstyrte undervannsfarkoster ved Runde Miljøsenter.

Runde Miljøsenter arrangerer workshop om overvåkning av havet med selvstyrte undervannsfarkoster ved Runde Miljøsenter for forskere, industri og andre interesserte. Kurset er på Runde 5.-6. desember, ledet av oseanograf Jenny Ullgren og Claudia Erber. Trykk her for lenke til arrangementets hjemmeside.

Havforskermøtet 2017

      Ingen kommentarer til Havforskermøtet 2017

Møtet finner sted på Hotell Neptun i Bergen sentrum fra lunsj onsdag 18. oktober til lunsj fredag 20. oktober. Og nå nærmer fristen seg for å melde på bidrag: søndag 3. september.

Meld deg på med presentasjon eller poster! All slags forskning om havet er velkommen: geologi, oseanografi, kjemi, fysikk, teknologi, biologi og samfunn. Det er også mulig å delta på møtet uten å presentere noe. Vi håper å se deg på møtet, og høre hva du har forsket på i det siste!

Onsdag blir det debatt: «Hvordan få mer mat fra havet?» Den økende verdensbefolkningen er nødt til å hente mer mat fra havet om en skal unngå smertefulle katastrofer. En rekke innledere vil fokusere på både fiskeri og akvakultur, i nasjonalt og globalt perspektiv: Dag Aksnes (UiB), Ørjan Karlsen (HI), Webjørn Melle (HI), Svein Sundby (HI), Christofer Troedsson (Uni Research), Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet) og Marine Harvest. Det finnes få enkle løsninger, og forhåpentligvis blir det nye momenter å gruble over.

Før festmiddagen torsdag kveld blir vi med på årets Buckland Lecture i regi av Det Europeiske Vitenskapsakademiet og med UiBs rektor som vert i den ennå nye aulaen: Paul Hart – Stewards of the Sea. Returning power to fishers.

Vi har også en felles seanse med Norges Forskningsråds marine forskningsprogram Marinforsk. Torsdag ettermiddag blir det informasjon og debatt om finansiering av marin forskning i Norge, og om hvordan forskningen brukes i forvaltningen.

Vi oppfordrer PhD-studenter og postdoktorer til å presentere sine prosjekter til kommentarer og innspill fra de øvrige deltagerne. Kanskje kan tilbakemeldingene vise til referansestudier, upublisert informasjon, nye metoder, ukjent kompetanse, eller på andre måter styrke forskningen deres. Husk å gi beskjed når du registrerer deg om du ønsker å være med på dette.

A note regarding language: It is totally fine to present talks or posters in English, and it is quite common for the presentations to have slides in English but Norwegian “audio-track”. At the same time, the debate and many of the presentations will be in Norwegian, so to get the most out of the rest of the meeting it is an advantage to have a basic command of Norwegian.

Ellers blir det spennende forskningsforedrag, postersesjon, festmiddag torsdag kveld, og ellers rikelig anledning til gode diskusjoner med andre medlemmer om havet og livet.

«Forskere og andre som gjennom utdannelse eller yrke har tilknytning til norsk havforskning» kan bli medlem. For studenter betyr dette at om du holder på med en relevant mastergrad er du hjertelig velkommen til å søke medlemskap.