Havforskarmøtet 2021

      Ingen kommentarer til Havforskarmøtet 2021

Vi satsar på at vi kan treffast igjen i 2021 og inviterer til Havforskarmøte på Solstrand Hotell utanfor Bergen 22-24 november. Årsmøtet er møteplassen for havforskarar på tvers av faggrenser – bli kjent med nye kollegaer og treff gamle kjente! 

Hovedtema for Havforskarmøtet er Nye metodar for å møte morgondagens utfordringar. Vi set fokus på ny teknologi for å måle og observere – genetikk, akustikk, individ-merking.. og annan teknikk som gir ny innsikt i havet sin fantastiske verden. Korleis har dette endra vår tenking on havet, og kva skjer framover? 

Som alltid er det fritt fram å melde på innlegg og postere i alle kategoriar, og eit program med rom for sosiale treff og diskusjon.   

Hald av datoen og følg oppdateringar på nettsida vår – påmelding og program kjem etter kvart.